Hướng dẫn cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

()

Trên các hệ điều hành dựa trên Linux như CentOS thì lệnh giải nén được sử dụng để mở tệp zip. Cùng Artgo Media xem ngay Hướng dẫn cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8 trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt (install) unzip trên CentOS 7 và CentOS 8

Zip là một tiện ích nén tệp tin mặc định trên Windows và được sử dụng rộng rãi. Tệp zip có thể được mở trong MacOS, Windows và cả Linux. Bạn có thể tạo tệp zip từ các hệ điều hành trên và mở nó trong các hệ điều hành khác.

Cài đặt giải nén (unzip) bằng lệnh sau:

$ yum install unzip

Nhấn y và sau đó nhấn để tiếp tục.

Kiểm tra xem giải nén(unzip) có hoạt động hay không, bạn sử dụng lệnh sau:

$ unzip -v

Tiếp theo ta cần upload file zip tới folder cần thiết. Chẳng hạn là /var/www/domain thì ta giải nén bằng cách:

cd /var/www/domain

Sử dụng lệnh để giải nén:

unzip tenfile.zip

Như vậy đã hoàn thành xong việc cài đặt unzip trên CentOS 7 và CentOS 8. Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn giải nén tập tin .gz và import database dung lượng lớn.

Khi bạn gặp 1 tập tin định dạng: superhost_vn.sql.gz . Để import được vào MySQL Server, trước hết bạn cần giải nén bằng lệnh:

gunzip superhost_vn.sql.gz

Sau đó bạn import vào:

mysql -p -u root superhost_vn < superhost_vn.sql

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn thành công!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top