Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức danh sách ‘White List’ khuyến khích quảng cáo

()

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công khai danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (White List) gồm các cơ quan báo chí, mạng xã hội… nhằm mục đích sử dụng cho hoạt động quảng cáo.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông – Ảnh: Cổng thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố bản danh sách đầu tiên về nội dung “đã được xác thực” trên mạng (còn gọi là White List) sử dụng cho hoạt động quảng cáo.
Đây là những tờ báo, tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có đầy đủ thông tin về cơ quan cấp phép, số giấy phép, đơn vị được cấp phép, cơ quan chủ quản cũng như tên miền website.
Theo đó, với các cơ quan báo, tạp chí, tính đến quý 1-2023, có 301 cơ quan, gồm 226 cơ quan ở trung ương và 75 cơ quan ở địa phương.

Website của Bộ Thông tin và Truyền thông – Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Mạng Xã Hội Zooxem (Mạng Xã Hội Du Lịch Zooxem – Zooxem Experience thuộc Công ty TNHH Artgo Media) là một trong số các đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền Thông công bố trong danh sách nội dung đã “được xác thực trên mạng”.​

Với trang thông tin điện tử, theo danh sách có 1.381 trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công ty đã được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, sở thông tin và truyền thông các địa phương cấp phép có tên trong danh sách “White List” này.

Với mạng xã hội, theo danh sách có 953 mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động tính đến quý 1-2023.
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể xem chi tiết White List trên trang web của Cục (tại link https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/danh-sach-noi-dung-“da-duoc-xac-thuc”-tren-mang-white-list-su-dung-cho-hoat-dong-quang-cao/108016).

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chính thức danh sách’White List’ khuyến khích quảng cáo
Mạng xã hội Zooxem nằm trong danh sách đã “được xác thực trên mạng” của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố – Ảnh chụp màn hình

Trước đó, từ tháng 5-2022 đến cuối năm 2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã 3 lần công bố các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật để yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo và người quảng cáo nắm được và không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với những trang này.

Tổng số website vi phạm pháp luật mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố trong năm 2022 là 171 trang.

Việc xây dựng và công bố bộ danh sách gồm danh sách nội dung “đã được xác thực” – “White List” và nội dung “đen” (Black List) của Việt Nam là một trong những giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng Internet.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ngoài các báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được cấp giấy phép hoạt động, “White List” sẽ tiếp tục được mở rộng cho các website, tài khoản, kênh nội dung đăng ký thông tin để khuyến khích các nhãn hàng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các website này.

Cùng với đó, cục cũng sẽ công khai các nhãn hàng, đại lý, nền tảng phát hành quảng cáo, trang thông tin điện tử vi phạm (gồm website, tài khoản mạng xã hội, kênh nội dung, trang cộng đồng) và khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp không hợp tác quảng cáo với những đối tượng này.

Zooxem tổng hợp
Nguồn: Website của Bộ Thông tin và Truyền thông – Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top